خرداد ۲۹, ۱۳۹۸
tehsanat_piping

لوله کشی ریوایسی

در هنگام نصب پمپ آب خانگی لوله کشی می تواند به صورت مستقیم یا ریورسی انجام شود.
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸
Acid032_tehransanat

پمپ اسید

پمپ های ضد اسید برای جابجایی سیالاتی که دارای خورندگی بالا می باشند مورد استفاده قرار میگیرد.
مرداد ۱۷, ۱۳۹۸
Acid032_tehransanat

پمپ اسید

پمپ های ضد اسید برای جابجایی سیالاتی که دارای خورندگی بالا می باشند مورد استفاده قرار میگیرد.