نساجی لاله مهرگان

Project_tehransanat-015
کاشی نیلوفر
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸
margarine-co-001_tehransanat
شرکت مارگارین
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

نساجی لاله مهرگان

Motorgearlale003_tehransanat

Motorgearlale003_tehransanat

شرکت نساجی لاله مهرگان
تهران صنعت با افتخار وظیفه تامین موتور گیربکس و نوسازی برخی واحدهای خطوط تولید را برعهده داشت.
سال انجام: 1396