شرکت سیمان استهبان

Project_tehransanat-020
شرکت پارس نئوپان
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸
Project_tehransanat-009
شرکت پارس پلیمر
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

شرکت سیمان استهبان

Project_tehransanat-001
کارخانه سیمان استهبان
تهران صنعت با افتخار وظیفه تامین موتور گیربکس، بوستر پمپ آبرسانی و نوسازی برخی واحدهای خطوط تولید را برعهده داشت.
سال انجام: 1395