پمپ های کف کش جهت مصارف آبیاری و کشاورزی

ژوئن 15, 2019

پمپ کف کش

پمپ کف کش برای آبرسانی زمین کشاورزی از منبع چاه مورد استفاده قرار میگیرد.