پمپ های کف کش جهت مصارف آبیاری و کشاورزی

خرداد ۲۵, ۱۳۹۸
pump-006

پمپ کف کش

پمپ کف کش برای آبرسانی زمین کشاورزی از منبع چاه مورد استفاده قرار میگیرد.