انواع گیربکس هليكال یا شافت مستقیم جهت مصارف صنعتی، کشاورزي و دامپروری

آوریل 30, 2023

گیربکس شافت مستقیم

گیربکس شافت مستقیم برای معادن و صنایع سنگین بکار میرود.